WALCÓWKA

Walcówka*

Dostępne w rozmiarach
5.5 mm 6.0 mm 6.5 mm 6.7 mm 7.0 mm 7.5 mm
8.0 mm 8.5 mm 9.0 mm 10.0 mm 11.0 mm 12.0 mm
13.0 mm 13.3 mm 14.0 mm 15.0 mm 16.0 mm 16.3 mm
17.0 mm 17.3 mm 18.0 mm 19.0 mm 20.0 mm 21.0 mm
22.0 mm 23.0 mm 24.0 mm 26.0 mm
* tylko wybrane gatunki
Stan obróbki cieplnej  Wyżarzane zmiękczająco + A Normalizowany + N Obróbka umożliwiająca cięcie na zimno + S
  Hartowany i odpuszczany + V Wyżarzany sferoidyzująco + BG Obrobiony izotermicznie + I
  Przesycany + AT Walcowany + AR Wyżarzany do uzyskania węglików sferoidalnych + AC
  Wyżarzany odprężająco + SR Ulepszony cieplnie + QT Normalizowany i odpuszczony + NT
  Podwójnie ulepszony cieplnie + QDT Obrobiony na zakres twardości + TH Wyżarzany sferoidyzująco + GKZ
  Obrobiony na strukturę ferrytyczno-perlityczną i zakres twardości + FP Hot Rolled Annealed and Pickled +HRAP
Tolerancja wymiaru walcówki surowej Według normy EN 10060
W 100% sprawdzone badaniem ultradźwiękowym
W 100% bez mikropęknięć
Radioaktywność Materiał nie jest promieniotwórczy, nie był spawany. Materiał jest wolny od rtęci i zanieczyszczeń toksycznych.
Kontrola zmieszania towaru W 100% przez próbę iskrową

Top