PRĘTY OKRĄGŁE

Pręty okrągłe

Dostępne w rozmiarach
15.0 mm* 16.0 mm* 17.0 mm* 18.0 mm* 18.3 mm 19.0 mm*
20.0 mm 21.0 mm* 22.0 mm 23.0 mm* 23.5 mm 24.0 mm
25.0 mm 26.0 mm 27.0 mm 27.5 mm* 28.0 mm 29.0 mm*
30.0 mm 31.0 mm* 32.0 mm 33.0 mm 34.0 mm 35.0 mm
36.0 mm 37.0 mm 38.0 mm 39.0 mm* 40.0 mm 42.0 mm
45.0 mm 46.5 mm* 48.0 mm 50.0 mm 52.0 mm* 53.0 mm
56.0 mm 56.5 mm* 58.0 mm* 60.0 mm 62.0 mm* 63.0 mm
65.0 mm 70.0 mm 73.0 mm 75.0 mm 78.0 mm* 80.0 mm
85.0 mm 90.0 mm 95.0 mm 100.0 mm 105.0 mm 110.0 mm
115.0 mm 120.0 mm 125.0 mm 130.0 mm* 135.0 mm* 140.0 mm*
150.0 mm* 160.0 mm*
* tylko wybrane gatunki
Stan obróbki cieplnej  Wyżarzane zmiękczająco + A Normalizowany + N Obróbka umożliwiająca cięcie na zimno + S
  Hartowany i odpuszczany + V Wyżarzany sferoidyzująco + BG Obrobiony izotermicznie + I
Przesycany + AT Walcowany + AR Wyżarzany do uzyskania węglików sferoidalnych + AC
Wyżarzany odprężająco + SR Ulepszony cieplnie + QT Normalizowany i odpuszczony + NT
Podwójnie ulepszony cieplnie + QDT Obrobiony na zakres twardości + TH Wyżarzany sferoidyzująco + GKZ
Obrobiony na strukturę ferrytyczno-perlityczną i zakres twardości + FP
Tolerancja wymiaru prętów surowych Według normy EN 10060
W 100% sprawdzone badaniem ultradźwiękowym
W 100% bez mikropęknięć
Radioaktywność Materiał nie jest promieniotwórczy, nie był spawany. Materiał jest wolny od rtęci i zanieczyszczeń toksycznych.
Kontrola zmieszania towaru W 100% przez próbę iskrową
Długość do 11500 mm

Top