PRĘTY KWADRATOWE

Pręty kwadratowe

Dostępne w rozmiarach
16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm 22.0 mm 25.0 mm 27.0mm
27.5mm 28.0 mm 30.0 mm 32.0 mm 34.0 mm 38.0 mm
40.0 mm 42.0 mm 45.0 mm 50.0 mm 53.0 mm 55.0 mm
60.0 mm 62.0 mm 63.0 mm 70.0 mm
* tylko wybrane gatunki
Stan obróbki cieplnej  Wyżarzane zmiękczająco + A Normalizowany + N Obróbka umożliwiająca cięcie na zimno + S
  Hartowany i odpuszczany + V Wyżarzany sferoidyzująco + BG Obrobiony izotermicznie + I
  Przesycany + AT Walcowany + AR Wyżarzany do uzyskania węglików sferoidalnych + AC
  Wyżarzany odprężająco + SR Ulepszony cieplnie + QT Normalizowany i odpuszczony + NT
  Podwójnie ulepszony cieplnie + QDT Obrobiony na zakres twardości + TH Wyżarzany sferoidyzująco + GKZ
  Obrobiony na strukturę ferrytyczno-perlityczną i zakres twardości + FP
Tolerancja wymiaru prętów kwadratowych surowych Według normy 10059 – 2003
W 100% sprawdzone badaniem ultradźwiękowym
W 100% bez mikropęknięć
Radioaktywność Materiał nie jest promieniotwórczy, nie był spawany. Materiał jest wolny od rtęci i zanieczyszczeń toksycznych.
Kontrola zmieszania towaru W 100% przez próbę iskrową
Długość do 6200mm

Top