PÓŁPRODUKT W POSTACI KĘSÓW Z COS

Półprodukt w postaci kęsów z COS

Dostępne w rozmiarach
50.0 mm 55.0 mm 63.0 mm 75.0 mm 90.0 mm 100.0 mm
* tylko wybrane gatunki
Stan obróbki cieplnej Wyżarzane zmiękczająco + A Annealed for cold sharing + S
W 100% sprawdzone badaniem ultradźwiękowym
W 100% bez mikropęknięć
Radioaktywność Materiał nie jest promieniotwórczy, nie był spawany. Materiał jest wolny od rtęci i zanieczyszczeń toksycznych.
Kontrola zmieszania towaru W 100% przez próbę iskrową
Długość do 6200mm

Top