PŁASKOWNIKI

Płaskowniki

Płaskowniki (wszystkie wymiary w mm)

Dostępne w rozmiarach
30 x 8 30 x 10 30 x 12 30 x 16 30 x 20 30 x 25
32 x 6 32 x 8 32 x 10 32 x 12 32 x 16 32 x 20
32 x 25 32 x 30 40 x 6 40 x 8 40 x 10 40 x 12
40 x 16 40 x 20 40 x 25 40 x 30 40 x 32 50 x 6
50 x 8 50 x 10 50 x 12 50 x 16 50 x 20 50 x 25
50 x 30 50 x 32 50 x 40 65 x 6 65 x 8 65 x 10
65 x 12 65 x 16 65 x 20 65 x 25 65 x 32 65 x 40
65 x 50 75 x 6 75 x 8 75 x 10 75 x 12 75 x 16
75 x 20 75 x 25 75 x 32 75 x 40 75 x 50 100 x 6
100 x 8 100 x 10 100 x 12 100 x 16 100 x 20 100 x 25
100 x 32 100 x 40 100 x 50 100 x 65 125 x 10 125 x 12
125 x 16 125 x 20 125 x 25 125 x 32 125 x 40 125 x 50
125 x 65 150 x 10 150 x 12 150 x 16 150 x 20 150 x 25
150 x 32 150 x 40 150 x 50 150 x 65
* tylko wybrane gatunki
Stan obróbki cieplnej  Wyżarzane zmiękczająco + A Normalizowany + N Obróbka umożliwiająca cięcie na zimno + S
  Hartowany i odpuszczany + V Wyżarzany sferoidyzująco + BG Obrobiony izotermicznie + I
  Przesycany + AT Walcowany + AR Wyżarzany do uzyskania węglików sferoidalnych + AC
  Wyżarzany odprężająco + SR Ulepszony cieplnie + QT Normalizowany i odpuszczony + NT
  Podwójnie ulepszony cieplnie + QDT Obrobiony na zakres twardości + TH Wyżarzany sferoidyzująco + GKZ
  Obrobiony na strukturę ferrytyczno-perlityczną i zakres twardości + FP
Płaskowniki surowe Według normy EN 10058 – 2003
W 100% sprawdzone badaniem ultradźwiękowym
W 100% bez mikropęknięć
Radioaktywność Materiał nie jest promieniotwórczy, nie był spawany. Materiał jest wolny od rtęci i zanieczyszczeń toksycznych.
Kontrola zmieszania towaru W 100% przez próbę iskrową
Długość do 6200mm

Top